Over agritectuur

Volop verandering in het buitengebied

Veel agrariërs willen hun mooie bedrijf voortzetten en uitbreiden. Dromen waarmaken. Stallen of woningen bouwen of aanpassen. Op een verantwoorde manier voor de dieren, de boer zelf en zijn omgeving. Die ook nog goed en mooi aansluit bij de specifieke landelijke omgeving.
Ook zijn er veel stoppende agrariërs. Met de vraag wat te doen. Een flinke verandering, een nieuw toekomstbeeld. Wat gaat er gebeuren met de deels leeggekomen gebouwen. Welke functies kunnen deze wel of niet krijgen? Vaak komt er dan ook meer nadruk op wonen in plaats van werken.

Veel te maken keuzes

Al deze veranderingen in het buitengebied hebben een grote impact. En vragen om een deskundig advies. Veel adviseurs helpen prima met de keuzes die gemaakt moeten worden. Zij kunnen adviseren over economisch kansen, wettelijke regels en uw persoonlijke wensen.

Architectuur voor het buitengebied

Daarnaast is goed advies en de juiste kennis over de bebouwing ook van toegevoegde waarde. Gebouwen in het buitengebied hebben tenslotte hun eigen specifieke bouwkenmerken. Welke aanpassingen kunnen daarbij gemaakt worden? Waarmee moet precies rekening gehouden worden? Net als dat woningbouw in een oud stadcentrum specialistenwerk is, geldt dat ook voor architectuur in het buitengebied.
Met de juiste mix van veel kennis en architectonisch inzicht worden uw dromen op de juiste manier gerealiseerd. Met onze 40-jarige ervaring én passie voor het buitengebied staan wij graag voor u klaar.

Adres

Kapelstraat 19
5466PA Eerde

Contact

Telefoon: 0413-365371
Email: email@agritectuur.nl